Vijf jaar vooruit denken voor Smart Industry [2] (2023)

Vijf jaar vooruit denken voor Smart Industry [2] (1)Jaarevent Smart Industry 2021: de cases
Vijf jaar vooruit denken voor Smart Industry [2]

Door Dr Ir Jaap van Ede, hoofdred. procesverbeteren.nl, 10-01-2022 [ deel 1 ] [ deel 2 ]


Deel 1 van dit tweeluik n.a.v. het Jaarevent Smart Industry 2021 leverde als belangrijkste smart tips op: ‘vijf jaar vooruit denken’ en ‘klantwaarde als leidraad’.

In deel twee passeren een groot aantal bedrijven de revue, die dit in de praktijk brengen. Daarbij valt op hoe belangrijk de rol van de mens blijft: een robotkok heeft minder procesgevoel dan een echte!

Bij MTA geeft een smart dashboard inzicht in de winstmarge van hun activiteiten. Bij Cosun worden verbeterteams ondersteund met process analytics. VMI Groupdeelt ketenbreed gebruiksdata met toeleveranciers, om sámen steeds beter te worden. Thales gebruikt virtual reality om nieuwe producten virtueel te bouwen. Hittech Bihca past additive manufacturing toe om complexe vormen van titanium te maken, zónder dat daarbij veel afval ontstaat.


[ Vervolg van deel 1 ] Mogelijk is uw bedrijf nu al meer smart dan u zelf denkt. Ook kan er soms meer gedaan worden met bestaande data, op basis van relatief kleine, app-achtige toevoegingen.
Vijf jaar vooruit denken voor Smart Industry [2] (2) Vergeet daarbij dan echter niet om cyber security prominent op de agenda te zetten.

Data Value Center
Edgar Langen is business manager bij MTA, een toeleverancier van mechatronica.

‘In technische bedrijven is er vaak een hang naar perfectie. Bij data is echter belangrijker: wat heb je, en wat kun je daar mee’, vindt Langen. ‘Om dit in beeld te krijgen hebben we de data readiness workshop gevolgd van het Data Value Center Smart Industry. Dat centrum is op initiatief van de smart industry hub zuid ontstaan.’

‘We ontdekten dat we soms veel tijd kwijt zijn aan dingen waar we weinig mee verdienen. Een voorbeeld is het leveren van reserveonderdelen’, vervolgt Langen. ‘Onze klanten kunnen die beter direct bij onze toeleveranciers bestellen. Ons doel is het opbouwen van een robuuste portfolio aan klanten die echt bij ons passen, en die dan maximaal van dienst zijn.’

Vijf jaar vooruit denken voor Smart Industry [2] (3)Jaarevents Smart Industry Benelux
Procesverbeteren.nl is ambassadeur van het Nederlandse smart industry initiatief, smartindustry.nl Rechts hun logo.

Zowel in Nederland als in België worden regelmatig Smart Jaarevents georganiseerd. Het onderstaande menu geeft toegang tot verslagen daarvan op dit platform.


In gesprek
Bij nieuwe opdrachten gebruikt MTA inmiddels een dashboard, dat de te verwachten marge weergeeft. ‘Het is niet zo dat we afscheid willen nemen van klanten waar we weinig aan verdienen. Wel gaan we zo nodig op een open manier met hen in gesprek, en geven dan inzicht in een deel van onze gegevens. Dit leidt tot begrip. Onze volgende stap is het voorspellen van het verdienend vermogen per type klant.’

Vijf jaar vooruit denken voor Smart Industry [2] (4)Een dashboard geeft MTA inzicht in de winstmarge van hun activiteiten. Het blijkt slimmer als klanten reserve-onderdelen rechtstreeks bij toeleveranciers bestellen.


Cosun

Het is niet zo dat alle data geschikt zijn voor iedereen. Je wilt met data mensen helpen bij beslissingen, en daartoe situational awareness creëren voor een bepaalde rol of taak.

Peter van Dam, manager smart operations bij Cosun Beet Company, vertelde hoe zij data gebruiken om hun fabriek transparant te maken.

Total Productive Maintenance (TPM) teams, met daarin zowel operators als monteurs, gebruiken bij Cosun historische procesdata om continu te verbeteren. Zie voor een beschrijving van hun aanpak de case TPM bij Cosun (SuikerUnie) Groningen.

Data analytics ondersteunt het verbeterproces’, aldus Van Dam. ‘Met analyse-software ontdekten wij dat een installatie minder goed draaide dan zou kunnen. Door scherper aan de wind te gaan varen konden we extra capaciteit creëren. Hierdoor bleek investeren in een nieuwe machine niet nodig.’

Onderbuikgevoel
Data zijn niet heilig. ‘Onderbuikgevoel en ervaring blijven zeker zo belangrijk. Met data kun je checken of je gevoel klopt, en richting geven aan verbetering’, aldus Edgar Langen.

‘In onze verbeterteams koppelen we ervaren specialisten aan jonge mensen’, vult Peter van Dam aan. ‘Jongeren hebben nog niet veel praktijkervaring, maar kunnen wel goed omgaan met data. Hoe belangrijk de factor mens blijft, bleek toen we de resultaten van machine learning bij een snijmolen voor suikerbieten vergeleken met de rapportages van een ervaren operator. Die bleek de procesresultaten beter te voorspellen.’

Vijf jaar vooruit denken voor Smart Industry [2] (5)Een robotkok heeft geen gevoel. Een ervaren operator bleek de effectivifteit van bietensijden beter te voorspellen dan machine learning software!


Robotkok

Eén van de verklaringen is dat software geen gevoel heeft. Er blijft daardoor een verschil tussen een robotkok en een échte.

Guido Slump, directeur/eigenaar van plaatwerkbedrijf Disselhorst Metaal: ‘Mensen brengen inderdaad soms nét iets meer dan robots. Zij voelen het bijvoorbeeld als er een braampje is op onze producten. Robots moet je vooral gebruiken voor dingen waar mensen slecht in zijn.’

Ook op een ándere manier heeft Slump respect voor zijn vakmensen. ‘De beste procesverbeteraars zijn zij die het werk doen. Daarom vliegen wij geen data-experts in, maar trainen we liever ons eigen personeel.’

Lean plus Smart
Procesverbetering met Lean en Smart Industry gaan vaak hand in hand.

‘Wat je wilt is zo veel mogelijk inzicht én zo min mogelijk handling’, vervolgt Slump. ‘Dus ook zo min mogelijk warehousing. Met relatief kleine aanpassingen kun je soms veel winst boeken. Soms kunnen producten bijvoorbeeld stapelbaar worden gemaakt, zonder dat dit de functionaliteit beïnvloedt. Ketenbreed kun je veel winnen door tekeningen te delen. Dat hoeft niet altijd op een ingewikkelde manier, door servers te koppelen. Soms volstaat een eenvoudige e-mail. Op die manier hebben wij kunnen bijdragen aan een versnelde beschikbaarheid van beademingsapparaten voor de behandeling van Corona-patiënten.’

Smart Industry versterkt, naast Lean, ook de werking van ándere procesverbetermethoden. Denk dan met name aan QRM, aan Six Sigma (via Process Mining) en aan TPM. Van dat laatste, Smart + TPM, is Cosun een goed voorbeeld.

Ontvang samenvattingen van al onze nieuwe praktijkverhalen!
De vijf voordelen van gratis registratie:

 1. Elke twee maanden samenvattingen van al onze nieuwe artikelen
 2. Geen andere e-mail (!)
 3. Artikelen altijd volledig kunnen lezen
 4. Toegang tot 350+ praktijkcases procesverbetering
 5. Berichten kunnen plaatsen en opmerkingen toevoegen aan artikelen

Visualisatie
Het bedrijf All Tape Supplies combineert, net zoals Disselhorst, Smart Industry met Lean. ‘First time right is één van onze belangrijkste principes, zowel qua proces als qua product’, vertelt J. Felipe Muñoz Mateu, mede-eigenaar van All Tape Supplies.

‘Wij maken merktapes, die wij voornamelijk leveren aan supergroothandels. Sommige van die tapes zijn zó sterk, dat je er in theorie een auto mee tegen de muur kunt plakken! Als je dingen in één keer goed doet, dan krijg je efficiency cadeau. Net als Cosun geloven ook wij in de kracht van visualisatie. Als je op dashboards zichtbaar maakt wat er op een werkvloer gebeurt, dan gaat dit leven. Je krijgt dan vanzelf vragen over wat er beter kan. Zo gaat het orkest wat een werkvloer is, steeds beter spelen. Eenvoudige visuele signalen kunnen heel krachtig zijn. Met een kaartje geven we bijvoorbeeld aan dat er geen transport hoeft te worden geregeld voor bepaalde producten.’

Supply Chain
Visualisatie strekt zich ook uit tot de supply chain. Hoe belangrijk ketenbrede transparantie is, blijkt nu veel bedrijven in de nasleep van de Corona-crisis kampen met materiaaltekorten. ‘Eén van de eerste stappen was het voorspelbaar maken van ons grondstofverbruik’, aldus Muñoz Mateu. ‘Eén keer per week hebben wij planningsoverleg. Dit bepaalt ons bestelritme.’

Martin Arens is hoofd engineering operations bij Thales Nederland. Dit bedrijf maakt radarinstallaties en andere militaire producten, zoals combat management systemen. Thales leverde ook de scan-poortjes van NS. ‘Wij doen mee met het fieldlab the garden, dat data-uitwisseling tussen bedrijven stimuleert’, vertelt Arens.

Wij danken onze partners/adverteerders, door hen kunnen wij onafhankelijke artikelen maken!Ontdek bijvoorbeeld hoe onderstaande partij Smart Industry in de praktijk helpt brengen!

Vijf jaar vooruit denken voor Smart Industry [2] (6)Kepner-Tregoe

Kepner-Tregoe (KT) helpt bij het achterhalen van oorzaken van complexe problemen in productie, zodat de productkwaliteit, productiviteit en de operationele resultaten zichtbaar verbeteren. De kosten van downtime en producten die niet voldoen aan kwaliteitseisen, hebben een cruciale impact op winstgevendheid en klanttevredenheid.

Met het KT model voor Problem Solving in Operations, zorgen we er voor dat onze klanten hun processen stroomlijnen, equipment effici&eumlnt benutten en dat de producten voldoen aan de klanteisen.

> Naar website

> Toon andere adviseurs categorie Smart Industry

Digital Thread
‘In het ideale geval is er rond een supply chain een digital thread, een “draadje” waaraan iedereen productdata toevoegt’, vervolgt Arens. ’Radarinstallaties, bijvoorbeeld op schepen, hebben een ontwerptijd van pakweg vijf jaar. Daarna moeten ze nog twintig jaar worden onderhouden. Om dit te vergemakkelijken hebben we in twee projecten, met uiteindelijk 25 partijen en onderzoeksinstellingen, gewerkt aan extended product lifecycle management oftewel e-PLM. We willen nu een garden of kairos gaan vormen. Dat is een groep mensen die op het gebied van digitale transformatie onbegane paden durft te bewandelen, en zo nieuwe dingen bereikt.’

Vijf jaar vooruit denken voor Smart Industry [2] (7)Proxcys, dat scheidingskolommen maakt voor de farmaceutische industrie, wil ook digital threads gaan creëren, maar dan voor trace-ability.

Documentatie-trein
‘In onze tak van industrie moet je, als er iets misgaat, tot elk lasje kunnen terugvinden hoe iets is gemaakt’, vertelt CEO Marcel Raedts. ‘Daartoe leggen wij een documentatie-trein aan, waarmee de herkomst van materiaal, de bewerking, de afwerking en de specificaties inzichtelijk zijn.’

Goed vakpersoneel is moeilijk te krijgen, en adminstratie is niet het leukste werk. ‘Om te voorkomen dat we door onze snelle groei tien man extra nodig hebben, zetten wij in op digitalisering. Het idee is om data al bij de bron toe te laten voegen aan de juiste “wagon”. Quality assurance kan deze klaargezette gegevens daarna gemakkelijk laten aanhaken bij de documentatie-trein.’

VMI Group
Ketenbrede vastlegging kan ook nuttig zijn bij het streven naar duurzaamheid. Je kunt bijvoorbeeld een ‘product paspoort’ maken, met daarin de herkomst van alle materialen.

VMI Group, dat onder meer machines maakt voor de productie van autobanden, verwacht dat hun klanten binnenkort om zo’n product paspoort zullen vragen, in het kader van de REACH-milieuwetgeving.

Vijf jaar vooruit denken voor Smart Industry [2] (8)Om data te delen is vertrouwen nodig. ‘Dat stelt je soms voor dilemma’s’, vertelt Jeroen Slobbe, COO bij VMI Group. ‘Het uitgangspunt is: wat voor onze machine-gebruikers belangrijk is, is dat ook voor ons, en voor onze toeleveranciers.’

‘Een belangrijke vraag is echter wél: wie is eigenaar van data die je bijvoorbeeld verzamelt met software-as-a-service. Voor sommigen hebben die data waarde. Zij kunnen daar mogelijk disruptieve businessmodellen mee ontwikkelen.’

Dirigent
Als je verder gaat dan visualisatie, dan wordt Smart Industry al snel een mix van connectivity*, cyber security, artificial intelligence* en big data*, met als hardware robotica en nieuwe technieken zoals 3D-printen, augmented reality* en digital twins* .

Dit klinkt indrukwekkend, maar alles waarbij hierboven een sterretje staat kun je ook zien als nieuwe manieren om dingen inzichtelijk te maken. Op basis van dat inzicht beslist dan de computer of de mens, en meestal doen zij dit samen.

Als je Smart Industry breed toepast, dan neemt het aantal betrokken bedrijfsdisciplines rap toe. ‘Omdat All Tape Supplies een groeiend bedrijf is, gaat robotisering bij ons niet ten koste van arbeidsplaatsen. En het werk wordt plezieriger, doordat je sjouwwerk en repeterende taken wegneemt’, zegt Muñoz Mateu.

‘Toch is Smart Industry een zoektocht. Ik voel me soms net een dirigent, die verschillende orkestgroepen op elkaar moet afstemmen. Bij digitalisering zijn heel verschillende mensen betrokken, die allemaal hun eigen taal spreken: van softwareontwikkelaars tot data-architecten, en van cyber security specialisten tot monteurs. Bij één applicatie kun je bijvoorbeeld te maken krijgen met sensoren, een human machine interface, programmering van PLC’s en een koppeling met een ERP-systeem, in ons geval SAP ONE.’

Virtual Reality
Bedrijven die zélf hightech zijn, of die toeleveren aan de hightech-sector, lopen voorop als het gaat om Smart Industry. Virtual reality is één van de technieken die sterk in opmars is. ‘Dat begint al in de ontwerpfase’, vertelt Martin Arens (Thales).

Vijf jaar vooruit denken voor Smart Industry [2] (9)‘Door iets eerst virtueel te bouwen kun je sneller en tegen lagere kosten aanpassingen doen. Virtual Reality wordt ook toegepast bij het trainen van onze klanten, zodat ze in staat zijn om bijvoorbeeld het nieuwe Smart-L radar systeem (zie foto rechts) te onderhouden, waarmee je ballistische raketten op grote afstand kunt detecteren. Nu doen onze klanten het onderhoud meestal zelf, maar we onderzoeken de mogelijkheid van mixed naval reality. Onze monteurs kijken dan mee, en zien daarbij ook de echte omgeving van een schip. Daartoe maken we dan vooraf een scan van het interieur daarvan. Niet de techniek op zich, maar het verbeteren van de klantbeleving blijft echter voorop staan.’

Additive Manufacturing
Een andere techniek die in opmars is, is 3D-printing. Hiervoor wordt ook de overkoepelende term additive manufacturing gebruikt. Dit staat voor het laagje-voor-laagje opbouwen van een product op basis van een 3D-model. Wordt dit gedaan met een soort van spuitkop, dan heet het 3D-printen.

Additive Manufacturing krijgt steeds concretere toepassingen. Scheepsbouwer Damen Shipyards lukte het enkele jaren terug al, om een prototype van een scheepspropellor te maken met Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM).

Een belangrijk aandachtspunt blijft wel: hoe test je de kwaliteit van zo’n product, je kunt het immers niet even doorsnijden ter controle! Binnen het Rotterdam Additive Manufacturing Lab (RAMLAB) wordt daarom software ontwikkeld die elk productiestapje vastlegt.

Near net shape
‘Ook wij werken samen met RAMLAB’, vertelt Koen Mentink, directeur van Hittech Bihca. ‘Het maakt experimenteren mogelijk, tegen relatief lage investeringen. Een voorbeeld van een product van ons, gemaakt met WAAM, is een productdrager voor ASML. Omdat die drager sterk en licht moet zijn, maken we het van titanium grade 5. Dat is 10 tot 50 keer duurder dan roestvaststaal, én lastig te verspanen. Traditioneel beginnen we met een blok van circa 200 kg, waarvan dan 90% verloren gaat. Met WAAM hebben we dat afvalpercentage al gereduceerd tot 50%, en 10% is haalbaar.’

Near net shape, dus alleen maken wat je wilt hebben is het doel. ‘De meeste energie steken we echter in bewijzen aan ASML dat het nieuwe product net zo goed is als het oude! Aan additive manufacturing kleeft het beeld van een product opgebouwd uit laagjes, dat dus wel zwakker moet zijn. Die mindset moet echt veranderen. Ons WAAM-product blijkt juist homogener, omdat er minder grote temperatuurverschillen zijn tijdens het maken ervan.’

Vijf jaar vooruit denken voor Smart Industry [2] (10)Productdrager van titanium voor ASML, gemaakt met Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM).


Automatiseren

Heb je eenmaal een goed additive manufacturing proces, dan is dit relatief makkelijk te automatiseren. Zo wordt zo’n slimme oplossing, net zoals veel andere Smart-technieken, een kans om in te spelen op het groeiende tekort aan technisch personeel.

Bij additive manufacturing past deze quote van Einstein: If you do what you did, you will get what you got.

‘Additive Manufacturing moet je daarom niet inzetten als alternatief voor traditionele draai- en freesprocessen’, stelt Bert Thuis, afdelingsmanager bij het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR). ‘Gebruik het voor dingen die je nu níet kunt, zoals de grote verspillingreductie die Hittech bereikt. Je kunt ook kijken naar je bill-of-material. Wellicht kun je processtappen combineren, of nieuwe geometrieën maken die bijvoorbeeld lichter zijn, of die betere eigenschappen hebben. Een voorbeeld is een bocht in een buis zonder drukval.’

Star trek replicator
Toeleveranciers van traditioneel draai- en freeswerk hoeven niet direct bang te zijn voor omzetverlies. ‘Nabewerkingen blijven nodig. Stel je echter wel open voor vernieuwing. Ga mee in de flow’, adviseert Thuis, die het aantal mogelijkheden van 3D-printen snel ziet toenemen. ‘Multi-metaal printen kan al, zodat je legeringen krijgt. Nog mooier zou multi-materiaal printen zijn. Dan kun je een elektrisch apparaat met kunststof behuizing printen.’

Bij mij roept dit het beeld op van de Star Trek replicator, het apparaat in de sci-fi serie waarmee je met één druk op de knop van alles tevoorschijn tovert, tot complete maaltijden aan toe.

Hoe mooi de beloften ook zijn, bij elke smart mogelijkheid blijft eating the proof of the pudding: levert het nu of later meerwaarde op voor de klant.

Leg je de lat laag, dan is 3D-printing voorlopig vooral geschikt voor hightech maatwerk-producten en prototypes. Massaproductie kan daarna op conventionele wijze plaatsvinden, waarna je aan het eind van de productlevenscyclus 3D-printen eventueel weer toepast om just-in-time reserve-onderdelen te maken.

> Las u deel 1 van dit artikel al?

Hulp nodig bij de implementatie van hard- en software voor Smart Industry?Verwijzen naar dit artikel op internet?
Gebruik als link:https://www.procesverbeteren.nl/smart_industry/smart_industry_jaarevent_2021b.php

FAQs

What is the difference between smart industry and smart manufacturing? ›

The main difference between smart industry and smart manufacturing is that smart industry refers to the integration of advanced technologies and digitalization across the entire industrial sector, while smart manufacturing focuses specifically on the use of these technologies in the manufacturing process.

What is an example of the industry 4.0 revolution? ›

Industry 4.0 is revolutionizing the way companies manufacture, improve and distribute their products. Manufacturers are integrating new technologies, including Internet of Things (IoT), cloud computing and analytics, and AI and machine learning into their production facilities and throughout their operations.

What are the benefits of smart industry? ›

Less operational costs

Machines indicate themselves when maintenance is required, which means that you have to carry out less expensive repairs. Research has even shown that operating costs are reduced by 40%.

What are smart industries? ›

Industry 4.0 or Smart Industry is often understood as a collection of innovative technologies centered around digitalization, AI and IoT, in the service of more efficient and flexible production.

What is the disadvantage of smart factory? ›

New jobs may even need to be created to operate and maintain innovative systems and applications. Perhaps the biggest drawback of a smart factory is the perceived complexity of decisions in the transformation process. Defining the target picture and selecting concrete digitization activities is a major challenge.

What are the cons of smart factory? ›

A big downside to smart manufacturing is the initial cost of implementation. As such, many small to midsize companies won't be able to afford the considerable expense of the technology. These organizations will have to plan for the future even if they can't implement smart manufacturing immediately.

What are the 6 main applications of Industry 4.0 today? ›

analytics and intelligence: advanced analytics, machine learning, artificial intelligence. human–machine interaction: virtual reality (VR) and augmented reality (AR), robotics and automation, autonomous guided vehicles. advanced engineering: additive manufacturing (such as, 3-D printing), renewable energy, ...

What are the 4 types of industrial revolution? ›

What Are the 4 Industrial Revolutions?
 • First Industrial Revolution: Coal in 1765.
 • Second Industrial Revolution: Gas in 1870.
 • Third Industrial Revolution: Electronics and Nuclear in 1969.
 • Fourth Industrial Revolution: Internet and Renewable Energy in 2000.

What is the 1st 2nd 3rd and 4th industrial revolution? ›

So the first one—the one with steam power—that was the first industrial revolution. It was followed by the age of science and mass production, and then the digital revolution. We're now at the beginning of the next phase of dramatic technological expansion and social change—the Fourth Industrial Revolution.

What are two key characteristics of the smart industry? ›

Characteristics of a smart factory

The defining characteristics of the smart factory are visibility, connectivity and autonomy. Factories have long relied on automation, but smart factories take this concept much further and are able to run without much human intervention.

What are three benefits of industry? ›

 • Growth of industries leads to increase in production of goods and services which are available to people at cheaper rates.
 • It reduces dependence on other countries and improves economy.
 • It results in rising the standard of living.
 • It creates new job opportunities helping in the removal of unemployment.

Why Industry 4.0 is needed? ›

Industry 4.0 technology helps you manage and optimize all aspects of your manufacturing processes and supply chain. It gives you access to the real-time data and insights you need to make smarter, faster decisions about your business, which can ultimately boost the efficiency and profitability of your entire operation.

Who owns smart Industries? ›

Founded by Gordon Smart, as CEO, and his son, Jeff Smart, as president.

What is an example of smart manufacturing? ›

An example of what the cloud can do for smart manufacturing is the Volkswagen Industrial Cloud, which combines all data from 122 Volkswagen Group facilities and processes it in real time to make improvements.

What are 3 disadvantages of robots in industry? ›

Disadvantages of industrial robots
 • High initial investment. Robots typically require a large upfront investment. ...
 • Expertise can be scarce. Industrial robots need sophisticated operation, maintenance and programming. ...
 • Ongoing costs.
Sep 7, 2021

What are the issues with smart home devices? ›

Why smart homes aren't smart (yet)
 • There are still significant barriers to smart home adoption.
 • Smart home devices have an interoperability problem.
 • Smart home devices are vulnerable to cyberattacks.
 • Your smart devices are probably spying on you.
 • There's no way to take ownership of personal data.
May 5, 2023

What are 3 disadvantages of machines? ›

Machines are expensive to buy, maintain and repair. Machine with or without uninterrupted use will get broken and worn-out. Their maintenance or repairs are costly, difficult to set up and operate without previous training. The pollution caused by machine increases, generating waste, augmenting power or oil use.

What makes a factory smart? ›

An interconnected network of machines, communication mechanisms, and computing power, the smart factory is a cyber-physical system that uses advanced technologies such as artificial intelligence (AI) and machine learning to analyze data, drive automated processes, and learn as it goes.

What are some disadvantages dangers of living in a smart home? ›

Smart homes are energy-efficient, customisable, and convenient; however, they have downsides like high cost and internet dependence.

What is the basic of smart manufacturing? ›

Smart manufacturing (SM) is a technology-driven approach that utilizes Internet-connected machinery to monitor the production process. The goal of SM is to identify opportunities for automating operations and use data analytics to improve manufacturing performance.

What are 4.0 skills? ›

Analytical Ability. Critical Thinking. Familiarization with new technologies. Eager to learn about upcoming technologies.

What does Industry 4.0 mean to supply chain? ›

The vision of Industry 4.0 emphasizes the global networks of machines in a smart factory setting capable of autonomously exchanging information and controlling each other. This cyber-physical system allows the smart factory to operate autonomously.

What is the difference between Industry 4.0 and digital factory? ›

While Digital Factory is about transforming production facilities with digital tools to operate the communications and processes, Industry 4.0 is more about machine-to-machine interactions driven by the latest technologies like IIoT, Robotics, AI and ML, automation, and cognitive computing.

What were 3 positive major issues related to the Industrial Revolution? ›

The Industrial Revolution had many positive effects. Among those was an increase in wealth, the production of goods, and the standard of living. People had access to healthier diets, better housing, and cheaper goods. In addition, education increased during the Industrial Revolution.

What will be the 5th Industrial Revolution? ›

The Fifth Industrial Revolution incorporates concepts such as “sustainability,” “human-centeredness,” and “concern for the environment” in addition to transformation of the industrial structure through the utilization of AI, IoT, big data, etc., which was debated in the Fourth Industrial Revolution.

What is the main difference between the 3rd and 4th industrial revolution? ›

3rd industrial revolution – IT and computer technology are used to automate processes. 4th industrial revolution (Industry 4.0) – Enhancing automation and connectivity with CPS.

When did the 3rd Industrial Revolution start? ›

The third industrial revolution (IR3) began in the 1950s that is considered as the move from mechanical and analogue electronic technology to digital electronics.

What is the difference between 4th and 5th Industrial Revolution? ›

With the advent of the Internet of Things (IoT), greater automation and artificial intelligence, connectivity between machines was the focus of Industry 4.0. In contrast, Industry 5.0 will prioritise greater collaboration between humans and machines through cyber-physical systems and technologies.

What is the difference between industry 3 and 4? ›

The level of integration in Industry 3.0 is concentrated across sectors — each has its information computerized and accessible on its local servers. In the Fourth Revolution, all data is available to all industries (the goal is full integration and 360 management).

What are 2 advantages of smart building? ›

A smart building aims to avoid wastage, creating a space that's more efficient, sustainable, and promotes occupant wellbeing. Analyzing data collected from different sensors means facility managers can understand more about their space and track asset performance, reduce energy usage, and optimize space utilization.

What are the three 3 characteristics of an attractive industry? ›

The following indicates an attractive industry: Threat of entrants is low. Threat of substitute products is low. Bargaining power of buyers is low/weak.

What are the five aspects of smart? ›

Setting specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound (SMART) objectives is a good way to plan the steps to meet the long-term goals in your grant.

What are the 3 most important industries? ›

Biggest Industries by Revenue in the US in 2023
 1. Hospitals in the US. ...
 2. Drug, Cosmetic & Toiletry Wholesaling in the US. ...
 3. Pharmaceuticals Wholesaling in the US. ...
 4. Health & Medical Insurance in the US. ...
 5. Commercial Banking in the US. ...
 6. New Car Dealers in the US. ...
 7. Life Insurance & Annuities in the US. ...
 8. Public Schools in the US.

What are the 3 main industrial sectors? ›

The three-sector model in economics divides economies into three sectors of activity: extraction of raw materials (primary), manufacturing (secondary), and service industries which exist to facilitate the transport, distribution and sale of goods produced in the secondary sector (tertiary).

What role can Industry 4.0 play in helping managers? ›

Industry 4.0 can provide several benefits for management, including: Increased productivity and efficiency through the use of advanced technologies. Improved decision-making through the use of data analytics. Increased flexibility and agility through the use of automation.

What is the Industry 4.0 policy? ›

Industry 4.0 describes the organisation of production processes based on technology and devices autonomously communicating with each other along the value chain: a model of the 'smart' factory of the future where computer-driven systems monitor physical processes, create a virtual copy of the physical world and make ...

What are the challenges that Industry 4.0 faces? ›

Barriers to digital transformation
 • lack of skills or talent to manage complex Industry 4.0 structures.
 • concerns regarding cyber security.
 • other priorities for capital expenditure.
 • lack of appropriate digital infrastructure.
 • lack of knowledge of digitalisation and how it can help the business.

What are four elements of smart manufacturing? ›

Smart Manufacturing means bringing the elements of smart technology – sensing inputs, computing power, always-on connectivity, artificial intelligence, and advanced data analytics – to the traditional production process.

What is the difference between smart factory and smart manufacturing? ›

Smart manufacturing processes: Automation and digital technology are already a thing, even in traditional factories. Smart factories, however, have more advanced automation and implement smart technology into their workflows.

What company has the most factories in the world? ›

The largest manufacturing company in the world is Apple.

With a revenue of $394.33 billion in 2022, Apple is the largest manufacturing company in the U.S and the world. The second largest manufacturing company in the world is Volkswagen with a revenue of $295.7 billion in 2022.

What type of industry is smart? ›

Smart industrial production

To produce goods more efficiently and sustainably and enable rapid adjustment to customer demands, the Smart Industry comprises a host of technologies, such as robotics, augmented reality, and digital twins.

Who has the most factories in the world? ›

China makes up 28.7% of the total global output for manufacturing.

What is the meaning of smart manufacturing? ›

Smart manufacturing — or the use of emerging, advanced technologies to increase the efficiency of traditional manufacturing processes — is creating a more agile and productive industrial base.

What is the difference between Industry 4.0 and digital manufacturing? ›

While Digital Factory is about transforming production facilities with digital tools to operate the communications and processes, Industry 4.0 is more about machine-to-machine interactions driven by the latest technologies like IIoT, Robotics, AI and ML, automation, and cognitive computing.

What is the core of smart manufacturing? ›

The core of smart manufacturing is real-time integration of data and equipment, so latency, security, and computing power will be optimized. Future development will focus on edge computing and 5G, such as AR/VR, machine vision.

What are the uses of smart manufacturing? ›

The smart factory is more efficient than traditional manufacturing because all processes are optimally aligned. Production costs are lower, due in part to reduced downtime and less waste. Underutilized production capacity can be identified and eliminated.

What plays the major role in smart manufacturing? ›

The Industrial Internet of Things (IIoT) plays a crucial role in successfully implementing smart manufacturing and efficiently achieving business goals.

What are 3 examples of technology used in manufacturing areas? ›

Examples
 • Smart Factories. Smart factories are environments that are highly digitised for manufacturing to take place more efficiently through connected systems. ...
 • Cyber-Physical Systems. ...
 • Additive Manufacturing. ...
 • Big Data. ...
 • Augmented Reality. ...
 • Numerical Control.

What are examples of smart machines? ›

Smart machines include robots, self-driving cars and other cognitive computing systems that are designed to work through tasks without human intervention. Smart machines are digital disruptors because of the positive and negative impact they have, and will continue to have, on society.

What are the six pillars of smart manufacturing? ›

The six pillars of smart manufacturing are manufacturing technology and processes, materials, data, predictive engi- neering, sustainability and resource sharing and networking.

What are the 5 elements of SMART? ›

Setting specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound (SMART) objectives is a good way to plan the steps to meet the long-term goals in your grant. It helps you take your grant from ideas to action.

What does Industry 4.0 mean? ›

Industry 4.0, the Fourth Industrial Revolution, and 4IR all refer to the current era of connectivity, advanced analytics, automation, and advanced-manufacturing technology that has been transforming global business for years.

What is 4.0 vs 5.0 industry? ›

Like other predecessors, Industry 4.0 is technology-driven. Industry 5.0 is, however, value-driven. The former needs the latter to remind the essential societal needs, value and responsibility as ultimate goals; the latter requires the former for the technological pushes and solutions.

Is Industry 4.0 the same as Smart factory? ›

The term Industry 4.0 covers all opportunities for digitally networked production – including all steps from assembly, maintenance and repair, to marketing and disposal. A smart factory where individual modules make decentralized and autonomous decisions based on the digital data.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated: 12/31/2023

Views: 6169

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.